Kratko o pečurkama

Današnji trendovi u proizvodnji hrane su karakteristični brzom promenom prehrambenih navika i vrstama namirnica. Pečurke su nesumnjivo jedna od najvrednijih hortikulturnih namirnica. Uzgoj pečuraka je vrlo obećavajući i profitabilni posao, koji je stekao svoju popularnost kao jedan od važnih delova tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja pečuraka bila je poznata vekovima kao i njihovo korištenje za različite namene. Tržište pečuraka nastavlja se brzo širirti upravo zahvaljujući njihovoj velikoj nutritivnoj vrednosti, upotrebi u kulinarstvu i svakako zbog izraženih lekovitih svojstava.

Osim toga iskorišćeni supstrati nakon uzgoja pečuraka nalaze široku primenu u poljoprivredi, a naročito u hortikulturnoj proizvodnji. Tehnologija uzgoja pečuraka je ostvarila izraziti napredak u zadnjih dvadesetak godina. Danas se smatra da je moguće kontrolirano uzgajati više od 100 vrsti različitih pečuraka. Najčešće uzgajane pečurke u svetu su plemenita pečurka (A. bisporus), shii take (L. edodes), bukovača (P. ostreatus), a isto tako i neki drugi rodovi jestivih pečuraka, uključujući vrste Flammulina, Volvariella, Pholiota, Tremella.